پاورپوینت اقليم

پاورپوینت اقليم

پاورپوینت اقليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

اقليم تا آنجا كه به آسايش انسان مربوط ميشود ، نتيجه ي تاثير متقابل عناصري چون تابش آفتاب ، دما و رطوبت هوا ، وزش باد و ميزان بارندگي است.

درصد وزش بادهايي كه در ماه هاي فصل تابستان در مشهد وزش دارند بيشتر از ساير بادهاست،اما به دليل سردسير بودن منطقه و با توجه به اهميت گرم كردن فضاها نسبت به سرد كردن آنها ميبايست جهت وزش اين بادها را كاملا مورد توجه قرار داد.

تعيين بهترين جهت در رابطه با بادهاي سرد

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف اقليم

شناخت عناصر اقليمي

بادها در شهر مشهد

باد هاي مطلوب

بادهاي نا مطلوب

بادغالب

بادهاي غالب مشهد       

اقليم و انسان       

تاثيرعوامل اقليمي بر منطقه ي آسايش

اقليم و ساختمان            

تابش آفتاب و تاثير آن بر ساختمان و محيط اطراف آن    

تاثير تابش آفتاب در حرارت داخلي ساختمان         

تاثير رطوبت بر ساختمان                    

تاثير باد بر ساختمان                      

حوزه هاي اقليمي ايران   

تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري در اقليم سرد

تقسيمات اقليمي از نظر طراحي ساختمان

انتخاب مصالح ساختماني در مناطق سرد

رنگ و جنس مصالح ساختماني مناسب اقليم مشهد           

فرم مطلوب ساختمان در اقليم سرد

تعيين فرم ساختمان هاي بزرگ

تهویه در اقلیم سرد

انتخاب جهت قرارگيري ساختمان