پاورپوینت سلسله مراتب در معماري اسلامي

پاورپوینت سلسله مراتب در معماري اسلامي

پاورپوینت سلسله مراتب در معماري اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

براي اينكه يك فرم يا فضا به عنوان فرم يا فضايي مهم در يك سازماندهي تفكيك گردد بايد آشكارا تك باشد اين امر به اين ترتيب مي‌تواند حاصل شود كه به اين شكل يا فرم:

اندازه استثنايي: يك فرم يا فضا بخاطر تفاوت بارز اندازه‌اش نسبت به ساير قسمت‌ها مي‌تواند در يك تركيب معماري تفوق يابد اين تفوق به وسيله بعد عمودي يك قسمت معلوم مي‌شود.

شكل يگانه: تضاد آشكار در شكل و اينكه اين تمايز بر مبناي تغيير در هندسه است يا در نظم امر حساسي مي‌باشد. البته شكلي كه براي جزء مهم در سلسله مراتب انتخاب مي‌شود با عملكرد و نوع استفاده‌اش مطابقت داشته باشد.

مكان مهم و با ارزش بدهيم: در نظام سلسله مراتب مكانهاي مهم براي يك فرم يا فضا

الف) انتهاي يك ترتيب خطي يا سازماندهي محوري

ب) قسمت مركزي يك سازماندهي متقارن

ج) مركز يك سازماندهي مركزي يا شعاعي

د) بيرون زدگي در بالا پايين يا در جلوي يك تركيب

در تمام موارد فرم يا فضايي كه از نظر سلسله مراتب مهم است به وسيله استثنايي بودن خود نسبت به حد مقرر و خلاف الگوي منظم و مقرر عمل كردن داراي امنيت و معني مي‌گردد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

سلسله مراتب فرم

اصل رده‌بندي بين فضاها و رعايت سلسله مراتب فضايي

مفهوم سلسله مراتب در الگوي معماري

سلسله مراتب يا ابهام تركيبات پيچيده

بوجود آوردن سلسله مراتب در بنا

سلسله مراتب عملكردي (حركتي)

 

منابع و مأخذ

فرم، فضا، نظم. فرانسيس دي كي چينگ. ترجمه زهرا قراگزلو.

معماري و فرهنگ. داراب ديبا.

نگاهي به مباني معماري، از فرم تا مكان. فون مايس.

جزوه آشنايي با معماري ايران. رنجبر كرماني.

مشاهدات ميداني.

اينترنت.