پاورپوینت ظرفيت باربري پي هاي سطحي

پاورپوینت ظرفيت باربري پي هاي سطحي

پاورپوینت ظرفيت باربري پي هاي سطحي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

گسیختگی های طرفیت باربری

ظرفیت باربری بزرگترین فشار باربری است که خاک می تواند قبل از گسیختگی تحمل کند.

ضریب اطمینان بستگی دارد به :

نوع خاک

سطح اطمینان نسبت به مقاومت خاک

تغییرات خاک

اهمیت سازه و خسارات ناشی از خرابی سازه

اهمیت بارهای طراحی

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

گسیختگی های طرفیت باربری

گسیختگی برشی موضعی

گسیختگی برشی سوراخ کننده

راهنمای کلی

روش های آنالیز ظرفیت  باربری

فرمول های ظرفیت های باربری ترزاقی

ضرایب ظرفیت های باربری ترزاقی

فرمولهای وسیک

ضرایب کج شدگی بار

ضرایب کج شدگی کف و زمین

ضرایب ظرفیت باربری وسیک

اثرات تراز آب زیرزمینی

ظرفیت باربری مجاز

ضریب اطمینان

روش های محاسبه ظرفیت باربری