پاورپوینت شرکت دنا پود خاتم ( D.B.T)

پاورپوینت شرکت دنا پود خاتم ( D.B.T)

پاورپوینت شرکت دنا پود خاتم ( D.B.T)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 23  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

سیستم      1

سیستم  D.B.T  یک سیستم  سازه ای  از  نوع  دال  دوطرفه  مجوف است که در آن با استفاده از قطعات پلیمری  ماندگار، فضای خالی در درون بتون ایجاد می گردد به  گونه ای  که  برش  مقطع  این  سیستم  بصورت I شکل میگردد. استفاده از قطعات سبک پلیمری افزایش ضخامت سقف و به تبع آن اینرسی را با افزایش جزیی وزن سازه امکانپذیرمیسازد.شکل

سوابق استفاده از سیستم

سیستم سازه ای D.B.T در رده سیستمهای دال مجوف و وافل می باشد. با توجه به جایگاه  بسیار خوب سیستم های دال مجوف در کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای اروپایی، این سیستم نیز در جای جای جهان به ویژه در اروپا مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است و به دلیل  صرفه جویی بیشتر در مصرف بتون و میلگرد در مقایسه با سیستم های  مشابه، سهم بالایی از بازار را به دست آورده است. آنچه در ذیل  بدان اشاره شده است تنها چکیده ای از این واقعیت است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

سیستم سازه ای D.B.T

D.B.T  در آئین نامه های معتبر

آیین نامه های مبنا در محاسبه سازه

سوابق استفاده از سیستم

سوابق استفاده از دالهای مجوف در ایران

نکات فنی طراحی سازه1

نکات فنی طراحی سازه 2

مصالح مورد استفاده در این سازه

مقایسه کارکرد سیستم  D.B.Tبا سیستمهای متداول

جدول برآورد اولیه سازه با سیستم

دهانه قابها یا اجزای باربر

بارهای مرده در ساختمانهای متداول مسکونی

توضیحات تکمیلی درباره سیستم

نکات مهم اجرایی 1

نکات مهم اجرایی 2

سیستم سازه ای D.B.T : مزایای فنی

سیستم سازه ای D.B.T : مزایای اقتصادی

استانداردها و تاییدیه ها